سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری اجرای عملیات آب و خاک

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۵۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات آب و خاک با برآورد ۹,۶۹۲,۴۵۵,۲۵۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ راس ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آب و خاک (شامل جاده بین مناقصه واگذاری اجرای عملیات آب و خاک (شامل جاده بین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن