سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز با برآورد ۳۲,۸۱۵,۹۹۶,۶۷۲
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتمعی در زمینه رشته های خدمات عمومی (کد ۴) و خدمات فضای سبز (کد ۵) و گواهینامه صلاحیت ایمنی به انضمام آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن