مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستان

شماره آگهی ۲۵۹۲/۶۵۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی ، شهید سیفی (آسار) ، تاسیسات شهید کوگانی (دره شهر) و مرکز آ»وزش شهید عادلی (افرینه) به صورت حجمی با برآورد ۳۲,۸۱۵,۹۹۶,۶۷۲
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتمعی در زمینه رشته های خدمات عمومی (کد ۴) و خدمات فضای سبز (کد ۵) و گواهینامه صلاحیت ایمنی به انضمام آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ir ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۰۲۰ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت یک یا ترکیبی از ضمان تنامه های مندرج در آیین نامه تضمین دولتی یا وجه نقد به حساب شماره شبا ir ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۰۵۰ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : خرم آباد کیلومتر ۲۶ جاده پلدختر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : خرم آباد کیلومتر ۲۶ جاده پلدختر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان امور حقوقی و قراردادها
۰۶۶۳۳۴۰۴۱۴۵-۳۳۳۰۵۰۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستانمناقصه پیمان خدمات عمومی، تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن