مناقصه خرید پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات مخابرات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران

شماره آگهی ۲۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات بیمه ای
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.tci.ir وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات مخابرات ایرانمناقصه خرید پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات مخابرات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن