مناقصه تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۳۴۰۰۰۰۰۶۹
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد و مدارک پیمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۸,۶۴۶,۸۲۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
آدرس خرید اسناد : خرم آباد میدان ۲۲ بهمن بلوار ولیعصر ( عج)اتوبان شهید شفیع پور ( ۶۰ متری شمالی) جنب سازمان همیاری شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اراﺋــﻪ اﺻــﻞ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ارﺟــﺎع ﮐﺎرﻗﺒــﻞ از ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﻬﻠـــﺖ ﻣﻘﺮرﺗﺴـــﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿـــﻼب ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد شرکت آب و فاضلاب استان لرستانمناقصه  تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن