مناقصه اصلاح قسمتی ازشبکه آب شهرالشتر شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۳۴۰۰۰۰۰۷۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۲۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح قسمتی ازشبکه آب شهرالشتر با برآورد ۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۱,۵۵۵,۶۳۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
آدرس خرید اسناد : خرم آباد میدان ۲۲ بهمن بلوار ولیعصر ( عج)اتوبان شهید شفیع پور ( ۶۰ متری شمالی) جنب سازمان همیاری شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اراﺋــﻪ اﺻــﻞ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ارﺟــﺎع ﮐﺎرﻗﺒــﻞ از ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﻬﻠـــﺖ ﻣﻘﺮرﺗﺴـــﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿـــﻼب ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح قسمتی ازشبکه آب شهرالشتر شرکت آب و فاضلاب استان لرستانمناقصه اصلاح قسمتی ازشبکه آب شهرالشتر شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن