سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل قطعات کلرزن

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۷۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل قطعات کلرزن با برآورد ۱۹۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
توضیحات : فقط ضمانتنامه بانکی مورد قبول خواهد بود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه و تحویل قطعات کلرزن به شرح و تعداد مناقصه تهیه و تحویل قطعات کلرزن به شرح و تعداد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن