مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ آب و فاضلاب روستایی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ با برآورد ۴,۵۹۲,۰۷۴,۶۹۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۴۵.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۴۳۰۴۰۲۵۲۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ساعت ۸/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- قم، بلوار ۱۵ خرداد، ۲۰ متری شهید تقوی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- قم، بلوار ۱۵ خرداد، ۲۰ متری شهید تقوی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم
۰۲۵۳۷۷۸۰۱۷۲-۳۷۷۸۰۱۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ آب و فاضلاب روستایی استان قممناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ آب و فاضلاب روستایی استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن