سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای با برآورد ۴,۵۹۲,۰۷۴,۶۹۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ساعت ۸/۳۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ مناقصه اصلاح شبکه توزیع روستای یکه باغ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن