مناقصه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار به شرح : سیرجان توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شماره آگهی ۲۲-۱۱-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۳۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار به شرح : سیرجان با تضمین ۳۱۲.۶۵۰.۰۰۰ ریال -- بافت با تضمین ۴۰۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال -- منوجان با تضمین ۳۳۰.۸۵۰.۰۰۰ ریال -- ریگان با تضمین ۳۵۹.۱۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی ایران، روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان و یا سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های توزیع
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶-۳۲۱۱۰۴۰۳-۵ داخلی ۱۰۶۳ تلفن ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ فکس
- ایمیل http://www.sked.co.ir وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار به شرح :
سیرجان توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانمناقصه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار به شرح :
سیرجان توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن