سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام احداث چاه ارت جهت تابلو برق پلهای تلسکوبی (به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۱۹۷۱۴۹۳۰۰۰۱۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام احداث چاه ارت جهت تابلو برق پلهای تلسکوبی (به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام احداث چاه ارت جهت تابلو برق پلهای تلسکوبی (به استعلام احداث چاه ارت جهت تابلو برق پلهای تلسکوبی (به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن