سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مطالعات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب رد روستاهای شهرستان های کبودرآهنگ و همدان

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۱۹۷۱۳۴۸۰۰۰۳۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : استعلام مطالعات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب رد روستاهای شهرستان های کبودرآهنگ و همدان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مطالعات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب رد استعلام مطالعات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب رد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن