سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تکمیل تپه - تکمیل پارک و ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۲۷۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل تپه - تکمیل پارک و ...
شرایط : گوهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه ایمنی شرکت -
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : حداکثر یک هفته از اتمام تاریخ آگهی
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل تپه چغا  با اعتبار 3.000.000.000 ریال و مناقصه تکمیل تپه چغا  با اعتبار 3.000.000.000 ریال و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن