مناقصه تکمیل تپه چغا با اعتبار 3.000.000.000 ریال و شهرداری بروجرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بروجرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۲۷۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل تپه چغا با اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل باغ فدک با اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل پارک خانواده با اعتبار ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی بخشی از تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک مشاغل با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای نهر طهیج با اعتبار ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای نهر ماء الشهر با اعتبار ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه پارک جنگلی با اعتبار ۲.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : گوهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه ایمنی شرکت -
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب ۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ بانک ملی شعبه شهرداری و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : حداکثر یک هفته از اتمام تاریخ آگهی
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادهای شهرداری بروجرد
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادهای شهرداری بروجرد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل تپه چغا  با اعتبار 3.000.000.000 ریال و شهرداری بروجردمناقصه تکمیل تپه چغا  با اعتبار 3.000.000.000 ریال و شهرداری بروجرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن