سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي شبكه برق ۲۰ كيلوولت زميني (فشار متوسط) شهرك صنعتي مامونيه

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۲۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي شبكه برق ۲۰ كيلوولت زميني (فشار متوسط) شهرك صنعتي مامونيه با برآورد ۱۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
توضیحات : ضمانتنامه بانكي بر اساس فرم پیوست اسناد مناقصه صادر گردد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه موضوع پيمان ، عبارتست از : اجراي شبكه برق مناقصه موضوع پيمان ، عبارتست از : اجراي شبكه برق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن