مناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به نظام پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نظام پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۴۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به بخش خصوصی
شرایط : مجوز کارگزاری بیمه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : معاونت پشتیبانی رفاهی سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به نظام پزشکی مشهدمناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به نظام پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن