سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۴۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات
شرایط : مجوز کارگزاری بیمه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به مناقصه واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن