سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری پروژه های پنجگانه

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری پروژه های پنجگانه
شرایط : گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری و ایمنی صادره از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری پروژه های پنجگانه تاسیساتی / جوشکاری مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری پروژه های پنجگانه تاسیساتی / جوشکاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن