سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۴۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انشتار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن