مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و شهرداری نصیرشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نصیرشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۴۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر به پیمانکار واجد شرایط بخش خصوصی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انشتار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری نصیر شهر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و شهرداری نصیرشهرمناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و شهرداری نصیرشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن