سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه طرح آبرسانی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه طرح آبرسانی ...
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار در رشته آب با رتبه حداقل ۵ و گواهینامه صلاحیت ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200970040000076 : طرح آبرسانی روستای چهاربست شهرستان فریمان  مناقصه 200970040000076 : طرح آبرسانی روستای چهاربست شهرستان فریمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن