سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی بند و کانال حلول شهرستان جوانرود

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۴۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی بند و کانال حلول شهرستان جوانرود
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
توضیحات : شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه ۵ آب - ارائه مدارك مربوط به انجام یک كار مشابه مطابق برآورد ( کانال انتقال آب و یا شبکه آبیاری و زهکشی به عنوان پیمانکار اصلی در ده سال گذشته) شامل : موافقتنامه ‘ صورتجلسه تحويل موقت و تحويل قطعي و ابلاغ مربوطه به تشخیص معاونت طرح و توسعه و مجری طرح در پاكت (ب) الزامي مي باشد در غير اينصورت پاكت پيشنهاد قيمت مفتوح نخواهد شد .
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه بازسازی بند و کانال حلول شهرستان جوانرود مناقصه پروژه بازسازی بند و کانال حلول شهرستان جوانرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن