سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امین نیروی انسانی به صورت شرکتی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۸۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه امین نیروی انسانی به صورت شرکتی ...
شرایط : تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، رزومه، سوابق کاری مرتبط با موضوع
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تاساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران نسبت به تهیه فهرست کوتاه برای مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران نسبت به تهیه فهرست کوتاه برای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن