سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
توضیحات : فرم ضمانت نامه میبایست براساس فرم موجوددراسنادضمیمه شده تهیه گردد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک مناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن