مناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۱۸۲۰۰۰۰۸۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
آدرس خرید اسناد : اراک بلوارمنابع طبیعی روبروی کارخانه آلومینیوم ایران اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : فرم ضمانت نامه میبایست براساس فرم موجوددراسنادضمیمه شده تهیه گردد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزیمناقصه عملیات مراقبت وآبیاری حوزه آبخیزفاقدسدها(گردو)شهرستان اراک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن