سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام انجام خدمات ترویجی آموزشی کشاورزی( به شرح پیوست )

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۱۹۷۴۴۵۵۰۰۰۰۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام انجام خدمات ترویجی آموزشی کشاورزی( به شرح پیوست )
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام خدمات ترویجی آموزشی کشاورزی( به شرح پیوست ) استعلام انجام خدمات ترویجی آموزشی کشاورزی( به شرح پیوست )
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن