مناقصه اجرای انشعابات خانگی فاضلاب شهر ایلام (موردی و پراکنده) آب و فاضلاب استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای انشعابات خانگی فاضلاب شهر ایلام (موردی و پراکنده) با برآورد ۳
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته آب ـ کپی صلاحیت ایمنی حداقل دو ماهه کپی صلاحیت پیمانکاری و پرینت سایت ساجار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
آدرس خرید اسناد : ایلام-میدان دفاع مقدس شرکت آب و فاضلاب استان ایلام دفتر حراست
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست
۰۸۴۳۳۳۶۶۶۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای انشعابات خانگی فاضلاب شهر ایلام (موردی و پراکنده) آب و فاضلاب استان ایلاممناقصه اجرای انشعابات خانگی فاضلاب شهر ایلام (موردی و پراکنده) آب و فاضلاب استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن