مناقصه 1- 20097008000001 : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۱ : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری حوزه مورد غفار --- ۲- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۲ : گشت و مراقبت از عرشه های ضلع طبیعی حوزه مرکزی --- ۳- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۳ : عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری حوزه الگویی رکعت --- ۴- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۴ : بوته کاری و فرق طرح مرتعداری امیرآباد حجوزه آبخیز مورد غفار --- ۵- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۵ : عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری حوزه مورد غفار --- ۶- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۶ : بوته کاری و قرق طرح مرتعداری شور باربک حوزه آبخیز مورد غفار --- ۷- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۷ : واگذاری خدمات بذرکاری حوزه رکعت --- ۸- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۸ : اجرای پروژه کمربند حفاظتی (احداث پایه های بتنی ) حوزه آبخیز حوزه مورد غفار --- ۹- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۰۹ : پیشگیری، پیش آگاهی کنترلف آفات و بیماریهای درختان بلوط حوزه مورد غفار --- ۰- ۲۰۰۹۷۰۰۸۰۰۰۰۱۰ : پیشگیری، پیش آگاهی کنترلف آفات و بیماریهای درختان بلوط حوزه آبخیز رکعت ---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۲۱۲۲۱۱۰۰۴ بانک ملی شعبه اهواز به نام سپرده های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : اهواز بلوار گلستان دبیرخانه اداره
۰۶۱۴۳۶۲۲۰۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم ـ به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- 20097008000001 : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستانمناقصه 1- 20097008000001 : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن