سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات نهالکاری و ....

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات نهالکاری و ....
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم ـ به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- 20097008000001 : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری مناقصه 1- 20097008000001 : واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و نگهداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن