سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات اتجرایی کمربند حفاظتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اتجرایی کمربند حفاظتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای ـ نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200975007200001 : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند مناقصه 200975007200001 : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن