مناقصه 200975007200001 : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۵۰۰۷۲۰۰۰۰۱ : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند حفاظتی ـ مبلغ برآورد ۵۶۴.۳۴۴.۴۰۰ ریال ـ تضمین ۲۸.۲۱۷.۲۲۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۵۰۰۷۲۰۰۰۰۲ : عملیات نهالکاری و بذرکاری و بذرپاشی و حفاظت و قرق طرح مرتعداری آهنگری ـ برآورد ۲.۴۴۲.۶۳۱.۵۶۷ ریال ـ تضمین ۲.۴۴۲.۶۳۱.۵۶۷ ریال --- ۲۰۰۹۷۵۰۰۷۲۰۰۰۰۳ : عملیات بذرکاری و مراقبت و نگهداری روستاهای عباس آباد و مهدی آباد ـ برآورد ۱.۳۱۷.۳۱۴.۷۳۱ ریال ـ تضمین ۶۵.۸۶۵.۷۳۷ ریال --- ۲۰۰۹۷۵۰۰۷۲۰۰۰۰۴ : عملیات نهالکاری و بذرکاری و آبیاری و مراقبت روستای میان پیلان ـ برآورد ۱.۸۱۵.۲۴۹.۰۴۱ ریال ـ تضمین ۹۰.۷۶۲.۴۵۲ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی مورد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۲۱۳۲۱۱۰۰۴ بانک ملی شعبه اهواز به نام سپرده های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان الغدیر خیابان شهدای جهاد کشاورزی اداره منابع طبیع و آبخیزداری و پیمان اداره
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند
۰۶۱۳۶۳۲۶۹۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای ـ نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200975007200001 : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوندمناقصه 200975007200001 : اجرای پروژه های : عملیات اجرایی کمربند منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن