مناقصه خرید 3842 عدد دستک، جلوبر، کنسول، سکوی ترانس توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۶۵-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۵۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۸۴۲ عدد دستک، جلوبر، کنسول، سکوی ترانس
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه سپرده ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ و پاکت ج ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 3842 عدد دستک، جلوبر، کنسول، سکوی ترانس توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه خرید 3842 عدد دستک، جلوبر، کنسول، سکوی ترانس توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن