مناقصه خرید 60000 کیلوگرم سیم آلومینیوم 70 و 120 توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۶۰-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۵۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۶۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم ۷۰ و ۱۲۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ و پاکت ج ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 60000 کیلوگرم سیم آلومینیوم 70 و 120 توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه خرید 60000 کیلوگرم سیم آلومینیوم 70 و 120 توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن