سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای شبکه برق

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه برق با برآورد ۱۰,۹۶۰,۴۸۰,۵۶۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ تا ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه برق 20 کیلوولت زمینی (فشار متوسط) شهرک مناقصه اجرای شبکه برق 20 کیلوولت زمینی (فشار متوسط) شهرک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن