سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام فرمانداری خنج در راستای تکمیل تاسیسات الکتریکی ساختمان خود نیاز به اقلام پیوست را دارد.

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۱۱۹۷۴۴۲۶۰۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : استعلام فرمانداری خنج در راستای تکمیل تاسیسات الکتریکی ساختمان خود نیاز به اقلام پیوست را دارد.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام فرمانداری خنج در راستای تکمیل تاسیسات الکتریکی ساختمان خود استعلام فرمانداری خنج در راستای تکمیل تاسیسات الکتریکی ساختمان خود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن