سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریتی (حفاظت وقرق)درحوزه آبخیزسدها

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۸۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریتی (حفاظت وقرق)درحوزه آبخیزسدها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
توضیحات : فرم ضمانت نامه میبایست براساس فرم ضمیمه دراسنادپیوستی تهیه گردد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات مدیریتی (حفاظت وقرق)درحوزه آبخیزسدها مناقصه عملیات مدیریتی (حفاظت وقرق)درحوزه آبخیزسدها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن