سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید گلویی جهت چاه های جاذب

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۷۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید گلویی جهت چاه های جاذب
شرایط : پیمانکاران رشته آب حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته تاسیسات و تجهیزات حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته کشاورزی حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته سد سازی حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته شبکه های آبیاری و زهکشی حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته تاسیسات آب و فاضلاب حداقل سطح ۶ - پیمانکاران رشته فاظت و مهندسی رودخانه حداقل سطح ۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید گلویی جهت چاه های جاذب مناقصه خرید گلویی جهت چاه های جاذب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن