مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام آب و فاضلاب استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۲۰۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع، چاه ها و مخازن آب و حفاظت فیزیکی و اپراتوری تاسیسات شهرستان نهاوند و شهرهای تابعه فیروزان - برزول و گیان با برآورد ۸,۲۸۶,۷۸۲,۸۹۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه ۵ رشته آب و یا گواهینامه صلاحیت بهره برداری معتبر از وزارت نیرو حداقل پایه ۶ در رشته شبکه انشعابات و مخازن
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۴.۸۶۰.۳۴۹ ریال واریز به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ و یا چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : همدان - میدان بیمه - جنب اداره ثبت احوال شرکت آب و فاضلاب استان همدان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hww.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام آب و فاضلاب استان همدانمناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام آب و فاضلاب استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن