سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری با برآورد ۸,۲۸۶,۷۸۲,۸۹۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه ۵ رشته آب و یا گواهینامه صلاحیت بهره برداری معتبر از وزارت نیرو حداقل پایه ۶ در رشته شبکه انشعابات و مخازن
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام مناقصه واگذاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات و انجام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن