سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۰۰۵۰۹۷۱۹
انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : امور خدماتی و تنظیف ساختمانهای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵/۰۵/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۵/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : iets.mporg.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور خدماتی و تنظیف ساختمانهای اداره کل حمل و حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )