سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مبین

کد آریاتندر : ۹۰۰۵۰۹۷۴۱
انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه دیوارکشی، ساخت کالورت و محوطه سازی بتنی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۵/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۶/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۶/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد : استان بوشهر عسلویه شرکت پتروشیمی مبین دبیرخانه کمیسیون مناقصه امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۲۷۲۶۳۴۹۵ تلفن ۰۷۷۲۷۲۶۳۱۶۳ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : iets.mporg.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن