سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اسناد و کتابخانه ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۰۰۵۰۹۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات عمومی نظافت ساختمان های سازان در تهران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۰۴۰۹۰۰۱۰۰۲ نزد بانک ملی ایران شعبه کتابخانه ملی کد ۱۲۰۵
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰ روز پس از چاپ اولین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران بزرگراه شهید حقانی غرب به شرق بعد از مترو شهید حقانی بلوار کتابخانه ملی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن