سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام زنجیر چرخ سایز۱۴تعداد ۱۰ دست سایز۱۵تعداد ۵ دست

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۷۱۲۹۷۴۷۲۸۰۰۰۵۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام زنجیر چرخ سایز۱۴تعداد ۱۰ دست سایز۱۵تعداد ۵ دست
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام زنجیر چرخ سایز14تعداد 10 دست سایز15تعداد 5 دست استعلام زنجیر چرخ سایز14تعداد 10 دست سایز15تعداد 5 دست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن