سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اجاره یکدستگاه میدل باس جهت تردد پرسنل نیروگاه طبس شرح به پیوست می باشد

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۷۱۱۹۷۵۰۱۱۰۰۰۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : استعلام اجاره یکدستگاه میدل باس جهت تردد پرسنل نیروگاه طبس شرح به پیوست می باشد
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجاره یکدستگاه میدل باس جهت تردد پرسنل نیروگاه طبس استعلام اجاره یکدستگاه میدل باس جهت تردد پرسنل نیروگاه طبس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن