سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو یا سمند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۸۱۱۹۷۱۴۸۳۰۰۰۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو یا سمند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو یا سمند شرکت خدمات استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو یا سمند شرکت خدمات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن