سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خودروی استیجاری یکساله شهرکرمان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۸۱۱۹۷۰۱۵۵۰۰۰۰۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام خودروی استیجاری یکساله شهرکرمان
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خودروی استیجاری یکساله شهرکرمان استعلام خودروی استیجاری یکساله شهرکرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن