سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۹۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه با برآورد ۱۲,۴۷۵,۰۷۶,۸۱۹
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : تصویر گواهی نام و صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۹/۳۰
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه روانسر شامل: امداد، گازبانی، کنتورخوانی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه روانسر شامل: امداد، گازبانی، کنتورخوانی،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن