سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه میانشهر قلعه گنج(حصار و محوطه)

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۹۶۴۷۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه میانشهر قلعه گنج(حصار و محوطه)
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل مدرسه  میانشهر قلعه گنج(حصار و محوطه) مناقصه تکمیل مدرسه  میانشهر قلعه گنج(حصار و محوطه)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن