سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اصلاحیه - هدایت و نگهداری خودرو

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۷۵۲|۵۰۶۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - هدایت و نگهداری خودرو
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه - ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در هنگام انعقاد قرارداد الزامیست
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی هدایت و نگهداری 66 دستگاه مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی هدایت و نگهداری 66 دستگاه
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی هدایت و نگهداری 66 دستگاه مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی هدایت و نگهداری 66 دستگاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن