سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه عصمت اشکنان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۹۶۴۷۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه عصمت اشکنان
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث آموزشگاه عصمت اشکنان مناقصه احداث آموزشگاه عصمت اشکنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن