سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام لاستیک ( خاوری) ایران کد مشابه است. به شرح پیوست.

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۲۱۱۹۷۳۴۵۴۰۰۰۱۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام لاستیک ( خاوری) ایران کد مشابه است. به شرح پیوست.
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام لاستیک ( خاوری) ایران کد مشابه است. به شرح استعلام لاستیک ( خاوری) ایران کد مشابه است. به شرح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن