سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تامین خودرو استیجاری با راننده برابر مدارک پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۲۱۱۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : استعلام تامین خودرو استیجاری با راننده برابر مدارک پیوست
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تامین خودرو استیجاری با راننده برابر مدارک پیوست استعلام تامین خودرو استیجاری با راننده برابر مدارک پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن