سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۲۳۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه با برآورد ۸۶,۶۸۹,۴۳۳,۲۷۱
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه رشته های خدمات عمومی کد ۴ و حمل و نقل کد ۱ و گواهینامه صلاحیت ایمنی از ادراه کار
تاریخ دریافت اسناد : از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای ـ نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین مناقصه ارزیابی کیفی پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن