سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۲۷۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی صلاحیت از اداره کلار و امور اجتماعی - گواهی امضا الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
توضیحات : تجدید ـ یک مرحله ای ـ نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9 مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن