سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام بخشی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام بخشی با برآورد ۴۹,۲۶۵,۰۶۱,۹۰۹
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : مجوز از وزارت کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار مشابه
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام بخشی از خدمات موردنیاز در سطوح مناقصه ارزیابی کیفی انجام بخشی از خدمات موردنیاز در سطوح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن