سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز با برآورد ۷,۱۲۲,۲۱۳,۰۹۸
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه آشپزخانه و رستوران - گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار - فیش واریزی و یا معرفی نامه معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از آگهی نوبت دوم در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن