سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مطالعات طرح جامع حفاظت فیزیکی تاسیسات شرکت (تاسیسات مربوط به خدمات شرکت آب و فاضلاب استان همدان)

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۱۹۷۷۰۰۱۰۰۰۲۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : استعلام مطالعات طرح جامع حفاظت فیزیکی تاسیسات شرکت (تاسیسات مربوط به خدمات شرکت آب و فاضلاب استان همدان)
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مطالعات طرح جامع حفاظت فیزیکی تاسیسات شرکت (تاسیسات مربوط استعلام مطالعات طرح جامع حفاظت فیزیکی تاسیسات شرکت (تاسیسات مربوط
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن