سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی و ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات گازرسانی و ...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات، تاسیسات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن