سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تاید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ـ گواهینامه معتبر و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 7 مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 7
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن